Brook Preloader

Fotoğraf ve Video İçeriği

About the project

Fotoğraf ve Video İçeriği

Description: Sizde fotoğraf ve video içerikleri ile hedef kitlenize bir adım daha yaklaşın!
Sosyal medya ve benzeri dijital platformların oluşmasıyla görsellik önem kazanmakla beraber ön
plana çıkmaya başlamıştır.
İnternetin kapsama alanı genişledikçe ulaşım oranı da bir o kadar artmış ve insanların internet
aracılığıyla kullanım alanı değişime uğramaya başlamıştır. Elde edilen veriler neticesinde geleneksel
medya kuruluşlarından ziyade daha çok sanal ortamlarda vakit geçirdiği gözlemlenen bireylerin sayısı
her geçen gün giderek artıyor. Kullanım alanı değişen kullanıcıları yakalamak ve onlarla iletişime
geçmek isteyen marka ya da kuruluşlar pazarlama stratejilerini bu yöne doğru çevirmelerine neden
oldu. Şirketlerin TV, radyo gibi reklam araçlarının aksine hedef kitlelerini seçebilmelerine olanak
tanıyan sosyal medya mecraları bütçelerini daha iyi kullanmalarına ve özgün olabilmelerine imkan
sağlamıştır. Reklamların ölçümlenebiliyor olmasının yanı sıra tüketicilerde akılda kalıcılığı arttırıyor,
anlaşılabilir olmayı arttırıyor ve en önemlisi de güvenilir olmayı arttırıyor diyebiliriz. Fakat tüketicilerin
sürekli reklamlara maruz kalması markalara karşı olumsuz bir izlenim elde etmesine sebep
olabilmektedir. Burada yapılması gerekenler ise pazarlama stratejisini enine boyuna etraflıca
düşünmek, planlamak ve en uygun içerikler ile tüketici karşısına geçmek gerekir. Doğru
kurgulanmamış reklam çalışmaları yapılırsa şirket, hiçbir sonuç alamaz aynı zamanda kullanıcılar
gözünde kötü itibara sahip olur. Markaların karar vermeleri gereken en önemli noktalardan birisi de
donanımlı ve profesyonel bir ekip (ajans) ile çalışmaları olacaktır.

Peki Biz Ne Yapıyoruz?

Seçilmiş yetkin kişiler ile çıktığımız bu yolda işbirlikçilerimizin hedefleri paralelinde (doğrultusunda)
arzu ettikleri projeleri en iyi şekilde yerine getirmek için istekle, heyecanla, gayretle çalışıyoruz. Artık
insanların birbirleriyle etkileşimlerinde en önemli faktör olan görsellik ön planda. Çeşitli sosyal
medyalarda kullanıcılar; fotoğraf ve video içerikleri üretmekte, paylaşmakta ve bu bütün içerikleri
hızlı bir biçimde sürekli olarak pek çok kez tüketilmektedir. The May Agency olarak biz, her görsel
içeriğin başından (üretiminden) sonuna (tüketimine) kadar tüm aşamaları büyük bir titizlikle en etkin
şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız, paydaşlarımızın kullanıcılar ile etkili iletişimi sağlamak. Uzman
ekibimizle birlikte ulaşılmış veriler neticesinde doğru tüketiciye, en iyi reklam planlaması yaparak ilgi
çekecek şekilde oluşturulmuş fotoğraf ve video içeriklerini sunuyoruz. Bu çalışmaların marka
bilinirliğini arttıracağı gibi site trafiğini ve satın alma eğilimini arttırabilmesiyle de ajansımızın görev
tanımları arasında yer alır.

Fotoğraf İçeriği

Fotoğraf içeriği, markaların ya da kişilerin fotoğraflarının çekildiği ve ihtiyaç duyulması halinde
grafiğinin yapıldığı bir alanı kapsamaktadır. Ürün fotoğrafçılığı, e- ticaret içinde kullanımı ve bunların
yanında styling, life style kategorileri de bulunmaktadır. Sadece fotoğraf çekimi gibi gözükse de içinde
birçok detaya sahiptir ve iyi bir fotoğraf çekimi yapılamazsa ilgi görmez, tam aksine olumsuz sonuçlar
doğurur.

Video İçeriği

Reklam filmleri, tanıtım filmleri ve sosyal medya için oluşturulan videolar aracılığıyla hedef kitlelere
ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Hedef kitleler üzerinde büyük etkiye sahip video
içerikleri, izledikleri şeyi dinlemesine anlamlandırmasına olanak tanır ve iyi oluşturulmuş bir çekime
sahip ise marka kimliği üzerinde olumlu sonuçları göstereceği kesindir. Bu hususta kullanıcının
belirlenmesi, strateji, senaryonun iyi bir biçimde oluşturulması ve plana uygun olarak çekiminin
yapılması videonun faydalı olmasını sağlar.