Brook Preloader

Influencer Pazarlama

About the project

Influencer Pazarlaması Danışmanlığı

Hedef kitlenize doğru influencer’larla, doğru zamanda ulaşmanızı sağlıyoruz.

Influencer Pazarlama (Influencer Marketing) Nedir?

Influencer marketing, bir kulaktan kulağa pazarlama uygulama sürecidir. Peki
influencer kime denir? Kulaktan kulağa pazarlama sürecinde “influencer’lar” diye
adlandırılan yani dijital medya aracılığı ile ürün veya hizmet hakkında yaşanan
deneyimlerin takipçiler ile paylaşılması yoluyla pazarlama aktiviteleri yapan, sahip
olunan hedef kitleyle birlikte hedeflenmek istenen kitleyi etkileme, yönlendirme
durumuna sahip kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen pazarlama türüdür. Genel
olarak tanınmış ve sevilen isimler tarafından gerçekleştirilen pazarlama türü en
etkileyici pazarlama süreçleri arasında yer almaktadır. Ünlü kişilerin kullanımı da
sağlanarak yapılabilen bu kulaktan kulağa pazarlama süreci, bulunduğu toplum
değerleriyle birlikte yansıtılan ve çeşitli yönlendirmelerle ikna yönünden güçlü bir
etkiye sahip olmaları marka bilinirliğinin artışında büyük ölçekte etki göstermektedir.

Influencer Marketing Nasıl Yapılır?

Marka bilinirliğinde olumlu izlenimler oluşturulurken tüketiciler açısından da eğlence
aracı olma yönünde etki gösterebilmektedir. Geleneksel pazarlamadan dijital
pazarlamaya geçişin gerçekleşmesine rağmen kulaktan kulağa pazarlamada ünlü
simaların kullanımının etkisi hala büyük ölçüde geçerliliğini korumaktadır. Sosyal
medya ağlarında tanınmış kişiler ya da yaptıkları meslekler ile ünlenmiş kişiler takipçi
ve abone sayılarının yüksek olması yönünden pazarlamacılar tarafından sıklıkla
tercih edilmektedir. Influencer marketing, deneyim pazarlaması alanında, markalar
için büyük bir pazarlama yöntemi olarak dijitalde sağlam adımlarla varlığını
sürdürmeye devam edecek pazarlama stratejileri arasında yerini alıyor.

Influencer Pazarlama Stratejisi Yaklaşımımız

Influencer marketing, sağladığı avantajlar yönünden çok yüksek öneme sahip iken
sunduğunuz hizmet veya ürün için seçilecek olan pazarlama kanalının yanlış
belirlenmesi markanızı negatif yönde etkileyebilir. Bu durum için sağlam temele
dayanan bir planlama yapılması gerekmektedir. Influencer pazarlama örneklerinden;
görselin ön planda olduğu bir ürün için Instagram kanalının kullanılması doğru bir
tercih olurken, yeni tanıtılan bir teknoloji ürünün görseli için Youtube kanalının
kullanılması daha avantajlı olabilir. Influencer marketing ajansı olarak ihtiyacınız olan
influncer’ı buluyor ve doğru bir strateji ile ürün ya da hizmetinizi bu yollarla
tanıtıyoruz. Veriye dayalı bir strateji sürdürerek; influencer iş birliğinin markanıza
olan etkisini ve ROI (yatırım getirisini) ölçümlüyoruz.

Influencer Pazarlama Planınızı Adım Adım Oluşturuyoruz

Pazarlamanın her alanında ‘strateji’ odaklı projelerin başarılı olduğuna inandığımız
için influencer blogger seçiminden, doğru hedef kitle analizine kadar ayrıntılı ve
veriye dayalı bir planlama gerçekleştiriyoruz.

Doğru hedef kitleyi belirliyoruz. Öne çıkarmak istediğiniz ürün ve hizmeti
ulaştıracağımız kitleyi belirleyerek kitlenin hangi kanallar ve mecralarda etkileşime
geçtiğini ve kullanıcı davranışlarını analiz ediyoruz.
Sizin için uygun olabilecek influencer’lara karar vererek ürün ve hizmetinizden en
yüksek getiriyi sağlayabileceğini düşündüğümüz ünlü ve tanınmış kişileri listeliyoruz.
Bu adımda bütçenize ve istediğiniz etkileşim türüne göre (sosyal medya abone
kazanımı, ürün satışı, yeni ürün tanıtımı vb.) uygun olan influencer’ları tercih
ediyoruz.
Influencer’ları sizin için gözlemliyoruz. Influencer olarak adlandırılan kişilerin yalnızca
takipçi sayısı değil, takipçileri ya da aboneleri ile olan etkileşim yüzdesi de
pazarlamada kullanılacak ürün ya da hizmetin satışı için oldukça önem taşımaktadır.
Makro influencer olarak bilinen yüksek takipçi ve abone sayılarına sahip kişilerin yanı
sıra, mikro influencer olarak isimlendirilen daha düşük takipçi sayısına sahip kişilerde
bulunmaktadır. Burada seçim yaparken her influencer’ın gerçek bir etkileşimde
bulunup bulunmadığını analiz ederek sizin için en doğru olan kişilerle çalışmaya
özen gösteriyoruz.
Influencer pazarlama iş birliğini oluşturarak, bir kampanya oluşturuyoruz.
influencer’ların hazırladıkları ve paylaştığı içeriklerin konularını, takipçilerinin
influencer’lara sorduğu soruların tümünü analiz ediyor ve influencer’ların
paylaşımlarında doğallığı bozmayacak şekilde, samimi bir kampanya yapısı
hazırlıyoruz. Bu şekilde hedef kitlemiz ile en yüksek etkileşimi sağlamaya
çalışıyoruz.
Kampanya sonuçlarını analiz ediyoruz. Veriye dayalı olarak kurgulanan kampanya
ile elde ettiğiniz ROI, etkileşim ve satışları analiz ediyor ve iş birliğinin markanız
açısından elde ettiği kazançları size iletiyoruz.