Brook Preloader

Web Analizi

Web Analitiği

Description: Web kullanımının ölçümlenmesinden raporlanmasına kadar tüm hizmetlerden faydalanmak
için bizimle iletişime geçin.

Web Analitiği Nedir?

İnternet dünyasının içerisinde, yapılacak çalışmalardan daha iyi bir sonuç alabilmek için web verilerinin
bir araya getirilmesi, ölçümlenmesi ve rapor haline getirilmesidir. Elde edilen raporlar eşliğinde web’in
üzerinde gerçekleşen trafiğin ne anlama geldiği ve bunun sonucunda ne gibi çıkarımlar yapılabileceğine
olanak tanır.

Hangi Alanlarda Kullanılır?

Belirli bir amaca yönelik (bu amaç ticari veya kar amacı gütmeyen bir kurum ya da kuruluş olabilir) web’in
içerisinde bulunan siteler aracılığıyla kullanıcıların iletişime geçtiği kurum ya da kuruluşlar için önemli bir
veri toplama ve bu verilere göre hareket etme şansı sunan bir sistemdir. En çok ticari olarak işletilen
şirketler tarafından kullanılmaktadır. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber internet kullanımı da
giderek artmış ve tüketiciler artık bu alanlarda vakit geçirir hale gelmişlerdir. Bu bağlamda şirketlerin
odağı ana akım medyadan, internet ortamına kaymış ve bütçelerinin belli bir bölümünü bu alana ayırma
başlamışlardır. Markalar web analitiği sayesinde tüketicilerin ihtiyaçlarını, isteklerini eğilimlerini
öğrenebilir ve buna göre plan yapabilir hale gelmişlerdir. Birçok reklam kampanyası ile hedef kitleyi
belirleyebilmesi ve ölçümleyebilmesi, geleneksel medyadan farklı bir yapı özelliği taşır. Web analitiği,
bütçe kullanımı konusunda şirketlere daha fazla verimlilik sağlamış ve aynı zamanda küçük işletmelerin
de bu piyasaya girmesine ve rekabet etmesine olanak tanımıştır. Tüketicilerin gelişen ve değişen
alışkanlıklarının gözlemlenebilir olması, ticari kuruluşların nasıl reaksiyon vermeleri gerektiğini
anlamalarını sağlar bunun yanı sıra reklam kampanyaları oluştururken planlama yapma, strateji
oluşturma ve proje üretme hususunda büyük imkanlar sunar.

Ne Gibi Hizmetler Sağlıyoruz.

Tüketicilerin internet üzerindeki kullanım alanlarını, tüketim alışkanlıklarını ayrıntılı bir şekilde belirliyor
ve müşterilerimiz için analiz ediyoruz. Şirketler bütçelerini doğru kullanmak için reklam ve tanıtımlarını
yaparak müşterilerine en etkili biçimde ulaşmaya ve istediği sonucu almaya çalışmaktadırlar. Bu amaçları
gerçekleştirmeye yönelik insan kaynağına ihtiyaç duyarlar. Firmalar genellikle kendi bünyesinden değil de
bu işleri yapacak aracı ajanslar ile iş birliği yapmaktadır. The May Agency olarak bizler anlaşma
sağladığımız bütün markalarımız için aynı özveriyle ve titizlikle çalışmaktayız. Reklam çalışmalarının
içerisinde veri toplama ile başlayan ve kampanya paylaşımından ölçümlenmesine kadar her alanda yer
alan bir hizmet anlayışı ile sizlerle birlikteyiz.

Web Analitiğinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

*Tüketicilerin vakitlerini geçirdikleri alanlar ve internet üzerindeki kullanım alışkanlıkları.

*Tüketiciler ne kadar vakit geçiriyorlar?
*Tüketiciler markalarla nasıl iletişime geçiyor, iletişim esnasında ve sonrasında ne gibi davranışlar
sergiliyor?
*Hangi kanallar aracılığıyla iletişime geçiliyor?
*Tüketiciler hangi aşamalardan sonra markaların sitelerini ziyaret ediyor?
*Tüketiciler markaların hangi içerikleriyle ilgileniyor?
*Tüketiciler, hangi içerik (ürün ya da hizmet) üzerinde zaman harcıyor ve kullanım sıklığı nedir?
*Tüketicilerin eyleme geçme oranı nedir ve tüketicilerin yüzde kaçı site ziyareti esnasında eyleme
geçiyor?
Bu ve bunun gibi birçok yaklaşımı ele alarak markarın istediği hedefe ulaştırmak için en iyi hizmeti siz
müşterilerimize vermeye çalışıyoruz.